De doelgroep

SPA richt zich op anderstalige mannen en vrouwen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) geen cursus Nederlands in het reguliere onderwijs kunnen volgen.