Onze inzet eindigt op het moment dat onze deelnemers een perspectief is geboden op weg naar hun toekomst

SPA IJmond

Stichting Participatie Anderstaligen (SPA) is een vrijwilligersorganisatie die anderstaligen helpt onze Nederlandse taal en cultuur te leren om zelfredzaam te kunnen meedoen in de samenleving.

SPA streeft ernaar dat iedereen een volwaardig deelnemer kan zijn van onze samenleving, waarbij kennis van de Nederlandse taal geen enkele belemmering is.

De organisatie

SPA zet zich al vele jaren in om, met hulp van een grote groep vrijwilligers, anderstalige inwoners van Beverwijk en Heemskerk een laagdrempelige mogelijkheid te bieden om de Nederlandse taal beter te leren en gebruiken. De vrijwilligers van SPA bieden – daarbij geholpen door een deskundige coördinator – een aanvulling op de reguliere taal- en inburgeringslessen. We geven het extra steuntje in de rug of de noodzakelijke individuele begeleiding om de anderstaligen de kennis en het vertrouwen te geven de Nederlandse taal ook echt in de  praktijk te gaan toepassen.

De doelgroep

SPA is gericht op volwassen anderstalige inwoners van Heemskerk en Beverwijk die hulp nodig hebben bij het leren van Nederlands of te weinig mogelijkheden hebben de Nederlandse taal te spreken. Dit kan gaan om nieuwkomers of om mannen en vrouwen die hier al langer wonen. Zij volgen geen reguliere scholing in het Nederlands of hebben daarnaast extra hulp of oefening nodig. Door de grote verscheidenheid aan taalactiviteiten is er voor veel anderstaligen een geschikte vorm van ondersteuning te vinden.

© SPA IJmond - Powered by SWAT