De participatieladder

SPA biedt een participatiepakket aan wat aansluit bij de diverse treden van de participatieladder.