Week van Lezen en Schrijven

Van maandag 7 tot en met 13 september vindt de Week van Lezen en Schrijven plaats. Tijdens deze week vraagt de organisatie samen met honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties extra aandacht voor het verminderen van laaggeletterdheid in Nederland.

Op de website http://taalhuisijmond.nl , waar SPA ook deel van uitmaakt, vindt u hierover meer informatie waaronder een filmpje van de wethouders van Velsen, Beverwijk en Heemskerk die vertellen over Taalhuis IJmond en laaggeletterdheid.